Kalendár podujatí

Logo: Okolo Domaše Okolo Domaše

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie. Najväčšie cyklistické podujatie na Slovensku, zapísané do Slovenskej knihy rekordov.

Propozície

Termín podujatia
06.07.2024 (sobota)

Miesto konania
Štart: Domaša (Dobrá - pláž)
Cieľ: Domaša (Dobrá - pláž)

Časový harmonogram
Piatok
9:00 – 18:00 – Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
Sobota
08:00 – 09:45 Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
10:00 Štart (štart možný aj okamžite po registrácii, sledujte ale prosím harmonogram občetstvovacích staníc)
12:00 – 16:00 Plánovaný dojazd do cieľa
16:00 – vyhodnotenie podujatia a losovanie tomboly

Trasa

  • vhodná pre MTB, gravel a krosové bicykle
  • dĺžka - 44 km
  • prevýšenie - 532 m
  • GPX je dostupné na tomto odkaze

Kategórie
Nesúťažná Okolo Domaše – bez obmedzenia veku.

Prihlásenie
Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu od 1.5.2024 do 30.6.2024 (vľavo v rohu). Po 30.6.2024 je možná registrácia len osobne v deň štartu. prípadne počas piatkovej prezentácie. Prvých 1000 účastníkov, ktorí si zaregistrujú Okolo Domaše MAX balíček má garantované všetky benefity podujatia. Každý účastník so štartovacím balíčkom Okolo Domaše MIN dostane štartové číslo, na základe ktorého dostane občerstvenie na trati a v cieli.

Úhrada štartovného
Okolo Domaše MAX Online vopred s tričkom - 17 €

Okolo Domaše MAX na mieste – 17 € (IBA v prípade ak nebude naplnená kapacita 1000 účastníkov počas online prezentácie)

Okolo Domaše MIN – online vopred – 7€

Okolo Domaše MIN – na mieste – 7€

IBAN: SK0783300000002702222475

Zvýhodnené štartovné
Dôchodcovia a deti do 15 rokov – 10 € (platí iba pre online registráciu)

POZOR. V prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie, bude Vaša registrácia zrušená. 

Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa. Úhradu štartovného si môžete skontrolovať v sekcii - Údaje o registrácii. V prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady, nás prosím kontaktujte. V prípade úhrady poštovou poukážkou Vás prosíme o uchovanie ústrižku pre prípad kontroly došlej platby.

ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA. Možnosť presunúť zaplatené štartovné na iného účastníka, pre presun zaplateného štartovného prosím píšte na martin.palencik@mtbiker.sk

Prezentácia
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Podmienky účasti:
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
b) Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
c) Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
d) Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
e) Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za
všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenia
• Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
• Každý účastník sa musí pri prezentáciipreukázať dokladom totožnosti.
• Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonnýzástupca.
• Každý účastník dostane občerstvenie.
• Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.
• Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
• Akcia sa končí dojazdom účastníka do cieľa, najneskôr po vyhlásení tomboly.
• Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
• Podujatie sa koná za každého počasia.
• Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!

keyboard_arrow_up